برچسب گذاری توسط: دکتر پورکاظمی

لوگو سازمان بیمه سلامت ایران (خدمات درمانی) 0

مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی رئیس انجمن داروسازان گیلان با جناب آقای دکتر کبیر مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت کشور در خصوص مطالبات داروخانه های کشور از سازمان های بیمه گر و طرح جدید سازمان تامین اجتماعی مبنی بر قرارداد با بانک رفاه جهت پرداخت مطالبات

انجمن داروسازان گیلان 0

مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی رئیس انجمن داروسازان گیلان با جناب آقای محمد احمدی پور معاونت محترم امنیتی سیاسی استانداری گیلان در خصوص طرح جدید بیمه تامین اجتماعی و قرارداد با بانک رفاه جهت پرداخت مطالبات معوقه داروخانه ها و درخواست اتخاذ تدابیر مناسب بمنظور پرداخت مطالبات معوقه بیمه سلامت

انجمن داروسازان گیلان 0

مکاتبه ریاست انجمن داروسازان گیلان با روسای سازمان های بیمه های سلامت ، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح کشور در خصوص مطالبات داروخانه های استان گیلان و درخواست پرداخت مطالبات معوقه

انجمن داروسازان گیلان 0

مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان در خصوص ارسال گزارش سه ماهه فصلی توسط داروخانه ها و پیگیری موضوع توسط آقای دکتر برزیگر با ارسال نامه به آقای دکتر زالی ریاست کل سازمان نظام پزشکی کشور و درخواست رسیدگی

انجمن داروسازان گیلان 0

مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی رئیس انجمن داروسازان گیلان با مقام محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی در خصوص پیگیری پرداخت مطالبات معوقه داروخانه ها توسط سازمانهای بیمه گذار و احقاق حقوق داروخانه ها

انجمن داروسازان گیلان 0

نامه ریاست انجمن داروسازان گیلان به مقام محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی ـ در خصوص لغو تعرفه حق فنی داروسازان توسط دیوان عدالت اداری

نامه ریاست انجمن داروسازان گیلان به مقام محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی ـ در خصوص دستور لغو تعرفه حق فنی داروسازان توسط دیوان عدالت اداری