برچسب گذاری توسط: مصاحبه

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مصاحبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با خبرگزاری فارس در خصوص تاخیر 6 ماهه دولت در پرداخت مطالبات داروخانه ها / احتمال تسویه نقدی نسخه با بیماران ـ مورخ 94/12/11

انجمن داروسازان گیلان 0

مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با روزنامه ایران در ارتباط با میزان مصرف دارو در ایران

مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با روزنامه ایران در ارتباط با میزان مصرف دارو در ایران

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن ایران با روزنامه سپید – در ارتباط با مسئله مالیات داروخانه ها

مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن ایران با روزنامه سپید – در ارتباط با مسئله مالیات داروخانه ها

حق فنی - تعرفه خدمات داروسازان 0

مصاحبه آقای دکتر خیری ـ مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با خبرگزاری مهر ـ در خصوص لغو تعرفه حق فنی

مصاحبه آقای دکتر خیری ـ مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با خبرگزاری مهر ـ در خصوص لغو تعرفه حق فنی

انجمن داروسازان گیلان 0

بخشی از مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با رادیو سلامت در خصوص لغو تعرفه حق فنی داروخانه

بخشی از مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با رادیو سلامت در خصوص لغو تعرفه حق فنی داروخانه

انجمن داروسازان گیلان 0

بخشی از مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با رادیو سلامت در خصوص داروخانه های گیاهی

بخشی از مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با رادیو سلامت در خصوص داروخانه های گیاهی

انجمن داروسازان گیلان 0

مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با خبرنگار هفته نامه بورس

مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با خبرنگار هفته نامه بورس در رابطه با ارزش سهام شرکتهای دارویی در سال 1392