دسته: برنامه های آموزشی

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان « آنتی بیوتیک ها» مورخ  1398/12/1 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان « آنتی بیوتیک ها» مورخ 1398/12/1 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان  « افسردگی و خودکشی ویژه داروسازان » مورخ 1398/9/14 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان « افسردگی و خودکشی ویژه داروسازان » مورخ 1398/9/14 با 3 امتیاز غیر مدون

انجمن داروسازان گیلان : اعلام برگزاری کنفرانس علمی یک روزه با عنوان « دارودرمانی افسردگی » با  3  امتیاز بازآموزی غیر مدون مورخ 98/4/27

انجمن داروسازان گیلان : اعلام برگزاری کنفرانس علمی یک روزه با عنوان « دارودرمانی افسردگی » با 3 امتیاز بازآموزی غیر مدون مورخ 98/4/27

اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی آموزشی با عنوان یائسگی با امتیاز باز آموزی در بیمارستان پارس تهران

اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی آموزشی با عنوان یائسگی با امتیاز باز آموزی در بیمارستان پارس تهران

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام تغییر محل تشکیل کلاس آموزشی نحوه ی اندازه گیری فشار خون

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام تغییر محل تشکیل کلاس آموزشی نحوه ی اندازه گیری فشار خون

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانه های بخش خصوصی

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانه های بخش خصوصی

همکاران محترم موسس داروخانه  –  اعلام برگزاری دوره جدید آموزش نسخه پیچی در انجمن داروسازان استان گیلان از اول تیر ماه 1398

همکاران محترم موسس داروخانه – اعلام برگزاری دوره جدید آموزش نسخه پیچی در انجمن داروسازان استان گیلان از اول تیر ماه 1398

مکاتبه آقای دکتر حسین عسکری مدیریت محترم آموزش بیمارستان پارس تهران ـ اعلام  برگزاری کنفرانس علمی- آموزشی با امتیاز باز آموزی با عنوان «کانسر کولورکتال» مورخ 98/3/6

مکاتبه آقای دکتر حسین عسکری مدیریت محترم آموزش بیمارستان پارس تهران ـ اعلام برگزاری کنفرانس علمی- آموزشی با امتیاز باز آموزی با عنوان «کانسر کولورکتال» مورخ 98/3/6

اعلام برگزاری برنامه بازآموزی مدون تحت عنوان « دارو درمانی زنان و زایمان » با چهار امتیاز مورخ 97/11/18  در انجمن داروسازان گیلان

اعلام برگزاری برنامه بازآموزی مدون تحت عنوان « دارو درمانی زنان و زایمان » با چهار امتیاز مورخ 97/11/18 در انجمن داروسازان گیلان

همکار گرامی برنامه بازآموزی مدون تحت عنوان : « دارو درمانی زنان و زایمان » با چهار امتیاز بازآموزی مورخ  97/11/18  از ساعت 8  لغایت 14 در محل انجمن داروسازان گیلان برگزار می گردد....

اعلام برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران از تاریخ 23 الی 25 آبان ماه در هتل المپیک تهران با امتیاز بازآموزی

اعلام برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران از تاریخ 23 الی 25 آبان ماه در هتل المپیک تهران با امتیاز بازآموزی

اعلام برگزاری کنفرانس علمی – آموزشی با عنوان « سرنوشت شکایات پزشکی» با امتیاز بازآموزی مورخ 1397/9/5 در بیمارستان پارس تهران

اعلام برگزاری کنفرانس علمی – آموزشی با عنوان « سرنوشت شکایات پزشکی» با امتیاز بازآموزی مورخ 1397/9/5 در بیمارستان پارس تهران

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اطلاع رسانی برگزاری کنفرانس علمی یک روزه با عنوان «فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل؛ تهدیدها و فرصت ها مورخ 1397/5/4

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اطلاع رسانی برگزاری کنفرانس علمی یک روزه با عنوان «فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل؛ تهدیدها و فرصت ها مورخ 1397/5/4

اطلاعیه مدیریت آموزش بیمارستان پارس تهران در خصوص برگزاری کنفرانس علمی – آموزشی با عنوان « آپنه خواب»  مورخ 1397/5/1 با امتیاز بازآموزی

اطلاعیه مدیریت آموزش بیمارستان پارس تهران در خصوص برگزاری کنفرانس علمی – آموزشی با عنوان « آپنه خواب» مورخ 1397/5/1 با امتیاز بازآموزی