دسته: کنگره آموزشی

مکاتبه آقای دکتر مهدی سلیمانجاهی دبیر محترم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در خصوص اعلام برگزاری دوره ی آموزشی «اصول تولید محتوا برای حوزه سلامت» مورخ 15 مرداد ماه سال جاری

مکاتبه آقای دکتر مهدی سلیمانجاهی دبیر محترم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در خصوص اعلام برگزاری دوره ی آموزشی «اصول تولید محتوا برای حوزه سلامت» مورخ 15 مرداد ماه سال جاری

اعلام برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران از تاریخ 23 الی 25 آبان ماه در هتل المپیک تهران با امتیاز بازآموزی

اعلام برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران از تاریخ 23 الی 25 آبان ماه در هتل المپیک تهران با امتیاز بازآموزی

مکاتبه خانم دکتر پروین ذاکری میلانی ریاست محترم دانشکده داروسازی تبریز با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران – اعلام برگزاری اولین کنگره بین المللی فارماکولوژی و فاکوتراپی در تاریخ 30 آیان الی 2 آذر 97 در تبریز

مکاتبه خانم دکتر پروین ذاکری میلانی ریاست محترم دانشکده داروسازی تبریز با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران – اعلام برگزاری اولین کنگره بین المللی فارماکولوژی و فاکوتراپی در تاریخ 30 آیان الی 2 آذر 97 در تبریز