برچسب گذاری توسط: دکتر دیناروند

0

مکاتبه آقای دکتر رسول دیناروند ریاست محترم سازمان غذا و دارو با آقای دکتر عبدالهی مدیر کل محترم نظارت بر دارو و مواد مخدر در خصوص تعاریف ، اهداف و برنامه های حوزه دارو در سال 1395

38

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو ـ اعلام مواردی راجع به برداشتن محدودیت های تاسیس داروخانه

سازمان غذا و دارو 0

مکاتبه آقای دکتر رسول دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو با مقام محترم وزارت بهداشت ـ ارسال آئین نامه اجرایی قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن در حوزه داروسازی جهت استحضار و ابلاغ

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر رسول دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در ارتباط با طرح توانمند سازی داروخانه ها که تاکنون پاسخی دریافت نشده است

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر با آقای دکتر رسول دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص بندهایی از آئین نامه ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها که مورد گلایه و نقد همکاران در شعب سراسر کشور بوده …

0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر رسول دیناروند در خصوص درخواست اعلام نظر حقوقی انجمن داروسازان ایران مربوط به دستورالعمل وزیر محترم بهداشت و درمان مبنی بر تعیین و اعلام خدمات فنی داروسازان …

0

مکاتبه آقای دکتر رسول دیناروند معاون محترم وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو با مدیران عامل کلیه شرکت های تولید کننده ، وارد کننده ، توزیع کننده تجهیزات پزشکی در خصوص درصد سود خرده فروشی تجهیزات و ملزومات پزشکی …

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر رسول دیناروند معاون محترم وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص توسعه فعالیت های داروخانه های بخش دولتی در قالب هولدینگ های دانشگاهی

0

مکاتبه آقای دکتر سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص قبول مسئولیت فنی و تصدی گری داروسازان در پست های مدیریتی در شرکتهای تولید کننده و وارد کننده داروهای دامی

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص دایر کردن مطب پزشکان در برخی از اصناف در قالب کاربرهای تجاری …