برچسب گذاری توسط: دیوان عدالت اداری

سازمان غذا و دارو 0

مکاتبه آقای دکتر رسول دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو با مقام محترم وزارت بهداشت ـ ارسال آئین نامه اجرایی قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن در حوزه داروسازی جهت استحضار و ابلاغ

انجمن داروسازان گیلان 0

مکاتبه آقای دکتر سید علی ریاض معاون پارلمانی و حقوقی سازمان نظام پزشکی کشور با مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رای آن هیات مبنی بر معافیت از ارائه گزارش فصلی …

0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر رسول دیناروند در خصوص درخواست اعلام نظر حقوقی انجمن داروسازان ایران مربوط به دستورالعمل وزیر محترم بهداشت و درمان مبنی بر تعیین و اعلام خدمات فنی داروسازان …

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای انجمنهای شعب در خصوص موافقت دیوان عدالت اداری با ابطال بند 10 بخشنامه 200/13007 مورخ 91/6/28 مبنی بر نصب و الزام استفاده از سامانه صندوق فروش (POS)

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

مکاتبه آقای دکتر سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص قبول قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی نصب صندوق فروشگاهی

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص توقف عملیات اجرایی الزام داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش

هشدارها و اطلاعیه ها 0

رای ریاست محترم شعبه 14 دیوان عدالت اداری در خصوص قرار قبول دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش