برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران ـ اعلام عدم صلاحیت نهادها و سازمانها جهت اجرای آموزش کارکنان داروخانه

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سراسر کشور در سال 1398

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سراسر کشور در سال 1398

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص شروع فعالیت شبکه داروسازان

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص شروع فعالیت شبکه داروسازان

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص پرداخت حق عضویت مربوط به سنوات گذشته

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص پرداخت حق عضویت مربوط به سنوات گذشته

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص صدور معرفی نامه نمایندگان مورد درخواست انجمن داروسازان ایران و …

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص صدور معرفی نامه نمایندگان مورد درخواست انجمن داروسازان ایران و …

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با خانم دکتر خیراندیش مدیر کل محترم دفتر ارزیابی و کنترل تجویز مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو در خصوص برگزاری سمینار تلفیق دارویی مورخ 96/11/26

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با خانم دکتر خیراندیش مدیر کل محترم دفتر ارزیابی و کنترل تجویز مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو در خصوص برگزاری سمینار تلفیق دارویی مورخ 96/11/26

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان شمیرانات در خصوص لزوم اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف خرازی و نوشت افزار با توجیه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی از سوی داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان شمیرانات در خصوص لزوم اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف خرازی و نوشت افزار با توجیه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی از سوی داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران – عرض تبریک بمناسبت انتخاب آقای دکتر نادر یوسفی به عنوان مشاور ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران – عرض تبریک بمناسبت انتخاب آقای دکتر نادر یوسفی به عنوان مشاور ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای محترم شعب انجمن داروسازان سراسر کشور در خصوص قرارداد تنظیمی با شرکت بیمه دی

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای محترم شعب انجمن داروسازان سراسر کشور در خصوص قرارداد تنظیمی با شرکت بیمه دی

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان در خصوص قرارداد تنظیمی بیمه دی با داروخانه ها و …

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان در خصوص قرارداد تنظیمی بیمه دی با داروخانه ها و …

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران – ارسال مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی مشاور محترم کمیسیون مالیاتی سازمان نظام پزشکی به همراه جدول مقایسه ای ضرایب مالیاتی مربوط به سالهای 94 و 95  …

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران – ارسال مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی مشاور محترم کمیسیون مالیاتی سازمان نظام پزشکی به همراه جدول مقایسه ای ضرایب مالیاتی مربوط به سالهای 94 و 95 …

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اطلاعیه های مکرر سازمان بیمه سلامت در استان های مختلف …

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اطلاعیه های مکرر سازمان بیمه سلامت در استان های مختلف …

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص موسسه ثبت نام کننده اعضاء بعنوان جشنواره چهره های ماندگار و حمایت زائر که به هیچ وجه از سوی انجمن داروسازان ایران هدایت نشده و ثبت نام اعضاء تحت این فرآیند مورد تائید نمی باشد.

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص موسسه ثبت نام کننده اعضاء بعنوان جشنواره چهره های ماندگار و حمایت زائر که به هیچ وجه از سوی انجمن داروسازان ایران هدایت نشده و ثبت نام اعضاء تحت این فرآیند مورد تائید نمی باشد.

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران به روسای انجمن شعب در خصوص معرفی یک نفر از همکاران شعب جهت شرکت در جلسات کارگروه بیمه به مسئولیت جناب آقای دکتر ضیا …

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران به روسای انجمن شعب در خصوص معرفی یک نفر از همکاران شعب جهت شرکت در جلسات کارگروه بیمه به مسئولیت جناب آقای دکتر ضیا …

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص طرح جامع پوشش بیمه ای بعنوان طرح رازی  …

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص طرح جامع پوشش بیمه ای بعنوان طرح رازی …