برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص اعلام حقوق مسئولین فنی در سال 1396

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با موسسین محترم داروخانه ها در خصوص اعلام تکمیل فرم جدید صورتحساب ماهیانه داروخانه به جای فرم های قدیمی

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با موسسین محترم داروخانه ها در خصوص اعلام تکمیل فرم جدید صورتحساب ماهیانه داروخانه به جای فرم های قدیمی

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص کسورات ناشی از عدم همخوانی قیمت گذاری داروها با قیمت های اعلام شده در سایت بیمه سلامت

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص کسورات ناشی از عدم همخوانی قیمت گذاری داروها با قیمت های اعلام شده در سایت بیمه سلامت

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم اداره امور مالیاتی استان گیلان در خصوص درخواست مختومه نمودن پرونده مالیاتی انجمن داروسازان گیلان

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم اداره امور مالیاتی استان گیلان در خصوص درخواست مختومه نمودن پرونده مالیاتی انجمن داروسازان گیلان

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای مهدی صادق دقیقی معاون محترم حسابرسی مالیاتی استان  و استعلام وضعیت بخشودگی جرایم …

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای مهدی صادق دقیقی معاون محترم حسابرسی مالیاتی استان و استعلام وضعیت بخشودگی جرایم …

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای عبدالله پاکاری مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان در خصوص مشکلات بیمه دی و درخواست تشکیل جلسه مشترک برای نتیجه بهینه

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای عبدالله پاکاری مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان در خصوص مشکلات بیمه دی و درخواست تشکیل جلسه مشترک برای نتیجه بهینه

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص لزوم  ارائه فرم قرارداد خرید خدمتی مسئول فنی جدید و پایان کار مسئول فنی قبلی جزء موارد لازم در پرونده برای صدور پروانه مسئولان فنی ..

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص لزوم ارائه فرم قرارداد خرید خدمتی مسئول فنی جدید و پایان کار مسئول فنی قبلی جزء موارد لازم در پرونده برای صدور پروانه مسئولان فنی ..

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای اسماعیلی مدیریت محترم بیمه دی استان گیلان در خصوص عدم دریافت مطالبات مهر ماه توسط تعداد زیادی از داروخانه ها و نیز کسورات انجام شده برای تعدادی دیگر از داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای اسماعیلی مدیریت محترم بیمه دی استان گیلان در خصوص عدم دریافت مطالبات مهر ماه توسط تعداد زیادی از داروخانه ها و نیز کسورات انجام شده برای تعدادی دیگر از داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر علی نوبخت ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی – اعلام مراتب تشکر و قدردانی از نمایندگان محترم  بابت پیگیری و مساعدت در جهت دفاع از حقوق داروسازان و پزشکان با حذف بند الحاقی 8 ذیل تبصره 6 لایحه بودجه 97

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر علی نوبخت ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی – اعلام مراتب تشکر و قدردانی از نمایندگان محترم بابت پیگیری و مساعدت در جهت دفاع از حقوق داروسازان و پزشکان با حذف بند الحاقی 8 ذیل تبصره 6 لایحه بودجه 97

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی گیلان در خصوص مطالبه جرایم عملکرد سال 1391 مودیان  …

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی گیلان در خصوص مطالبه جرایم عملکرد سال 1391 مودیان …

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده گیلان در خصوص اجرای ماده 21 و بند 1 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اعلام آمادگی جهت ثبت نام

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده گیلان در خصوص اجرای ماده 21 و بند 1 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اعلام آمادگی جهت ثبت نام

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای مهندس کوچکی نژاد نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام تشکر و قدردانی بابت تلاش و پیگیری برای وصول مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای مهندس کوچکی نژاد نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام تشکر و قدردانی بابت تلاش و پیگیری برای وصول مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای مهندس غلامعلی جعفرزاده نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام تشکر و قدردانی بابت تلاش و پیگیری برای وصول مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای مهندس غلامعلی جعفرزاده نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام تشکر و قدردانی بابت تلاش و پیگیری برای وصول مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران – ارائه حکم انتصاب آقای دکتر نادر یوسفی از سوی آقای دکتر علی نوبخت حقیقی ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران – ارائه حکم انتصاب آقای دکتر نادر یوسفی از سوی آقای دکتر علی نوبخت حقیقی ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص اعلام حقوق مسئولین فنی در سال 1396

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص اعلام حقوق مسئولین فنی در سال 1396