برچسب گذاری توسط: مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری فراورده MELPHALAN INJECTION از کمپانی CELON شرکت رایان دارو ایرانیان

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانه های بخش خصوصی

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانه های بخش خصوصی

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام جمع آوری فرآورده غیر مجاز کپسول مهزل بارمان تولید شرکت پیشرو آریا روناک

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام جمع آوری فرآورده غیر مجاز کپسول مهزل بارمان تولید شرکت پیشرو آریا روناک

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اطلاع رسانی برگزاری کنفرانس علمی یک روزه با عنوان «فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل؛ تهدیدها و فرصت ها مورخ 1397/5/4

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اطلاع رسانی برگزاری کنفرانس علمی یک روزه با عنوان «فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل؛ تهدیدها و فرصت ها مورخ 1397/5/4

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری ویال هیدروکورتیزون 100 میلی گرم ساخت شرکت Rotexmedica

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری ویال هیدروکورتیزون 100 میلی گرم ساخت شرکت Rotexmedica

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص توزیع داروی هورمون رشد تولید داخل در تمام داروخانه ها

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص توزیع داروی هورمون رشد تولید داخل در تمام داروخانه ها

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص حق فنی داروسازان  …

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص حق فنی داروسازان …

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص بررسی و جمع آوری موارد غیر مجاز در سطح عرضه

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص بررسی و جمع آوری موارد غیر مجاز در سطح عرضه

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اعلام جمع آوری فرآورده «کرم پسوس رام»

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اعلام جمع آوری فرآورده «کرم پسوس رام»

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اعلام جمع آوری فرآورده های تولیدی شرکت «رویان پالیز»

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اعلام جمع آوری فرآورده های تولیدی شرکت «رویان پالیز»

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری محصول استاژل 500 میلی گرم به شماره سری ساخت 9606GAC511

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری محصول استاژل 500 میلی گرم به شماره سری ساخت 9606GAC511

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری محصول انوکساپارین سدیم PDXANE به شماره سری ساخت 962201

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری محصول انوکساپارین سدیم PDXANE به شماره سری ساخت 962201

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری محصول OSTOMOD 70 MG به شماره سری ساخت 047

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری محصول OSTOMOD 70 MG به شماره سری ساخت 047

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری دارو TOLMETIN 200 MG با سری ساخت 104

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری دارو TOLMETIN 200 MG با سری ساخت 104

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری محصول پنتوکسی فیلین 400 ، آسیکلوویر 400 ، آمورل 100 ، متوپرولول 47/5

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری محصول پنتوکسی فیلین 400 ، آسیکلوویر 400 ، آمورل 100 ، متوپرولول 47/5